Lära sig skriva

Att skriva handlar om att kommunicera och vi använder idag det skrivna ordet mer än någonsin tidigare i historien. Att få fram ett budskap som många kan ta del av går numera på några sekunder tack vara informationsteknologi. Sociala medier har gjort det viktigt att kunna formulera ett budskap koncist och på ett sätt som snabbt fängslar läsaren. Samtidigt frodas klassiskt skrivande i form av böcker och artiklar. I den här texten ska vi framförallt titta på hur man kan bli bättre på att skriva lite längre texter och på hur man övar upp specifika färdigheter inom det hantverk som skrivande är. Att skriva handlar nämligen om att vara bra på många olika saker, beroende på vad för typ av text det är man vill kunna producera.

Att skriva handlar om att läsa

Ofta är det så att man lär sig att skriva genom att läsa vad andra skrivit och sedan analysera varför man gillar vissa stycken mer än andra. Man kan låna snygga formuleringar men det är ännu bättre att försöka förstå vad det är som gör dem bra så att man själv kan åstadkomma samma sak utan att bara kopiera rakt av. För att lära sig skriva snyggt är det nu för tiden en bra idé att leta efter instruktionsvideos på Youtube. Utbudet av sådana är mycket stort och helt gratis. Att investera i några riktigt bra pennor är också bra för både motivationen och resultatet.

Skriver man texter inom en speciell genre är det viktigt att man läser de främsta verken i den kategorin och gärna texter med övergripande studier av den typen av text. Det gäller oavsett om du sysslar med en särskild typ av fiktion eller om du skriver facktext. Att läsa recensioner av kända verk kan också ge kunskap om hur man till exempel undviker att använda trötta klichéer och om vad som anses nyskapande idag. Det gäller dock att inse att de flesta bra idéer redan är “tagna” men att man alltid kan använda ett känt koncept på ett nytt sätt utan att det känns uttjatat.

Övning ger färdighet

Man kommer en bit på ren talang men för att bli riktigt bra på att skriva är det övning som gäller. En viktig del av övningen är att få feedback på det man skriver. Det är annars vanligt att man stirrar sig blind på sina egna texter och inte ser vilka återkommande fel man gör eller vad man är bra på, jämfört med andra. Det ideala är om man kan få sina texter lösta av någon som är en mer erfaren skribent än en själv och sedan, när man börjar bli klar, av personer som tillhör textens tänkta målgrupp. Många aspirerande skribenter väljer att gå skrivarkurser men det kan fungera lika bra att anlita läsare i bekantskapskretsen. Fördelen med kurser är man även får träning genom stilövningar och andra tekniker. Man blir då bredare som skribent.

Hur man bör gå tillväga för att bli en vassare skribent beror naturligtvis mycket på vad det är som man vill skriva. Olika ämnen kräver olika färdigheter. Att lära sig skriva akademiskt handlar om att utbilda sig inom sitt område och skaffa både djupa sakkunskaper och god analytisk förmåga samt kritiskt tänkande. För att kunna skriva skönlitterärt gäller det att hysa tilltro till sin föreställningsförmåga och hitta sätt att stimulera den. Det finns många appar som kan fungera som viktiga redskap för den som till exempel vill lära sig skriva snabbt, öka sin läshastighet eller öva upp någon annan del av hantverket. Det finns även appar för barn som vill eller behöver lära sig läsa och skriva.

Alla behöver kunna skriva

Att skriva är en grundläggande färdighet och den som är dålig på det har faktiskt ett ganska allvarligt handikapp. Oavsett vad man har för ambition med skrivandet finns det dock många vägar man kan gå för att bli bättre på det. Att själv läsa mycket och att lära sig att läsa sina egna texter kritiskt är en av nycklarna till att bli bättre. Att ta hjälp av andra läsare är också viktigt, oavsett om det sker i organiserad form på en kurs eller informellt med hjälp av vänner. Vi vill även slå ett slag för teknik! Det finns många tekniska hjälpmedel om man till exempel vill ha hjälp med att lära sig skriva snyggare eller med rätt fingersättning framför datorn.