Kända författare under modernismen

Modernismen var en västerländsk kulturell strömning som växte fram i slutet av 1800-talet och drivkraften i modernismen var strävan efter att bryta med samhällets vedertagna normer. Modernismen ställde allt på ända inom såväl konst, arkitektur, politik, ekonomi och litteratur. James Joyces Odysseus som kom ut 1922 förbjöds för utgivning i både England och USA då den ansågs vara “osedlig”. Dock var denna typ av författarkonst signifikativ för sin tid och en av bokens mest kända passager är de inre monologerna där den ena tanken avlöser den andra i en strid ström av aldrig upphörande virrvarr, precis så som det går till i en hjärna. Att den förbjöds var väl bara signifikativt för den modernistiska strömningen – man förbjöd helt enkelt det mänskliga i människan menade James Joyce, författaren bakom verket.

Hemingway och isbergstekniken

En annan av modernismens författare var Ernest Hemingway som med sin isbergsteknik kommit att inspirera många kända författare idag. Isbergstekniken syftade till att låta läsarens personlighet färga verket. Vad författaren skrev var bara toppen av isberget och författarens uppgift var att genom sitt skrivande lämna så mycket till fantasin att läsaren inte tappade intresset. Att inte “skriva läsaren på näsan” utan låta läsaren färga innehållet med sitt livs egna erfarenheter och de slutsatser vederbörande dragit, var isbergsteknikens syfte. Samma bok kunde således läsas på lika många sätt som den hade läsare. Inom konsten hade Dadaismen präglat den konstnärliga utvecklingen i 1900-talets början. Både konsten och litteraturen inom den modernistiska strömningen krävde ett verkligt engagemang och en slags pånyttfödelse av sin publik.

Den läsare som förväntade sig en stunds lugn och ro skönt tillbakalutad i schäslongen kanske inte skulle ha valt en bok av en av modernismens författare som kräver ett högre intellektuellt engagemang av sin läsekrets. Några andra kända författare som kom att prägla den modernistiska strömningen inom litteraturen var; Gertrude Stein, Marcel Proust, Virginia Woolf, Franz Kafka, Albert Camus, flera av dem experimentella i sitt författarskap. Franz Kafka med sina mardrömsscenarion ställde krav på läsaren, krav på ett engagemang och en självbeskådning som förändrade läsaren för alltid. Modernismen var som sådan psykologisk till sin natur.

En ny tids författarskap

Modernisterna kom att vara föregångare till en ny typ av författarskap. Modernisterna ställde allt på sin ända. Konsten hade innan denna revolution varit ägnad den privilegierade samhällsklassen men kom genom den modernistiska revolutionen att göras tillgänglig för alla oavsett status. Modernisterna var som sådana isbrytare för framtida generationer. Konsten och litteraturen plockades ner från snobbismens himmel. Om snobbarna har svårt att släppa greppet om sina privilegier och sin ställning som bärare av stil och klass så har modernismen slitit privilegierna ur deras grepp för all framtid, även om snobbarna inom konst och kultur föredrar att inte låtsas om detta faktum. Konsten och författarskapen är nu mer en väg möjlig för alla och envar. Modernismen kom att anslå tonen för vad som komma skulle. Förvirring och två på varandra följande världskrig.

Det var med buller och bång modernisterna anslog tonen på den kulturella scenens utveckling. Efter Hemingway kom Picasso och Dali. I Dadaisternas Paris ställde fotograferna ut bilder på Pissoarer och man skapade film tillsynes utan handling. Hela 1900-talets fortsatta utveckling kom att präglas av denna revolutionära anda och de kända författare 1900-talet kom att resultera i hämtade alla sin växtkraft ur sina allra djupaste gömslen av mänsklighet. En av de kända författare i världen som skapade sina alster ur detta livsflöde var Jack Kerouac som kom att prägla beat-generationen med sina litterära alster. Han skrev böcker som “På Drift” en bok som pulserade av ungdomlig sexualitet och kom att i sin tur inspirera till författarskap som Ulf Lundells och Klas Östergren.

Att tippa en planet

Allen Ginseberg

1900-talet var en härdsmälta inom alla områden. Kända författare och konstnärer plockade upp vibrationerna från en värld i kaos och skapade konstnärliga alster av resterna. Inget som lämnades över till framtida generationer skulle bära med sig nått av unkenheten från förr. Allen Ginsbergs bok “Howl” fångade själen i denna utveckling och beskrev dess innersta väsen. Naturligtvis mottogs “Howl” med sedvanliga fördömanden och påföljande rättegångar. Den mänskliga själen ska kunna fjättras, fångas och kontrolleras och statens rättsmaskineri sattes i rullning av ett poetiskt verk. Påföljande generationer har 1900-talets författare att tacka för den konstnärliga friheten som inte har varit alldeles självklar. Böcker har bränts på bål för att vi ska blomma ut i full frihet inom konst och litteratur.

Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf visste redan som 7-åring att hon ville bli författare men hann bli 33 år innan hon debuterade med boken “Gösta Berlings saga”. Romanen handlar om Värmland på 1800-talet men bryter mot dåtidens realistiska ideal, och fick dessutom ett blandat mottagande av kritikerna. Detta till trots är den en av de stora klassikerna inom svensk litteratur och Lagerlöf en av de mest kända svenska författarna. Lagerlöf lyckades också med konststycket att bli både första kvinna och svensk att tilldelas Nobelpriset i litteratur.

Uppväxt och utbildning

Lagerlöf föddes på Mårbacka i Värmland 1851. Hennes familj tillhörde borgerligheten och därför undervisades hon och hennes syskon i hemmet, då folkskolesystemet fortfarande var bristfälligt. Lagerlöf fick en gedigen utbildning i bland annat engelska och franska, hon verkade dessutom väldigt begåvad och förtjust i att läsa. Då hon var född med en höftskada som gjorde det svårt att leka som andra barn, var hon allvarlig och stillsam. Höftskadan förde

henne också till Stockholm för sjukgymnastik, vilket gjorde att hon skrev “Dagbok för Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf”, ett av Selma Lagerlöf kända verk.

Lagerlöf utbildade sig så småningom till lärarinna vid Högre lärarinneseminariet i Stockholm. Hon verkade ha en fallenhet för yrket då hon bland annat kunde berätta väldigt levande om så väl olika länder som Jesus lärjungar. Honundervisade vid Elementarskolan för flickor i Landskrona i cirka 10 års tid, och verkade uppskattad av sina elever. 1895 sa hon upp sig från sin lärarinnetjänst för att därefter fokusera helt och hållet på författarskapet.

Debuten och genombrottet

År 1891 kom alltså Lagerlöfs debutroman “Gösta Berlings saga”. Det skulle dock dröja till 1895 innan hon kunde försörja sig på enbart sitt författarskap. Från och med den här tiden började hon dock resa mycket inom Europa, och 1899 till 1900 gjorde hon en längre resa till Mellanöstern. Denna resa inspirerade boken som skulle bli hennes stora internationella genombrott: “Jerusalem”. “Jerusalem” är en serie i två delar som utgavs 1901-1902 och handlar om religiösa sökare som beger sig från Dalarna till Jerusalem.

Selma Lagerlöfs böcker ledde bland annat till ett Nobelpris i litteratur år 1909. Hon motarbetades länge av vissa medlemmar av Svenska Akademien, men fick till slut priset då majoriteten av ledamöterna röstade för. Hon valdes också in som första kvinna i Svenska Akademien år 1914. Flera av Selma Lagerlöfs böcker har nått internationellt erkännande. “Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”, utgiven i två delar 1906-1907, skrevs ursprungligen som en lärobok i geografi men har ändå översatts till cirka 60 språk.

Feminist och Nobelpristagare

Selma Lagerlöf hade ett stort politiskt intresse och kämpade bland annat för kvinnlig rösträtt. Bara genom sitt yrkesliv som aktiv författare under en tid då kvinnor saknade basala rättigheter, visade hon vägen för kommande generationer och visade att hon levde som hon lärde. Genom sitt arbete som lärarinna och senare författare kunde hon inspirera mängder av barn, ungdomar och vuxna med sina berättelser. Det kan nog lugnt sägas att Nobelpriset var välförtjänt, med tanke på den långa karriären och det internationella erkännandet.

Att skriva bättre

Det är inte bara aspirerande författare som har nytta av att öva sig på att skriva. Om vi kan skriva bättre blir vi helt enkelt bättre på att kommunicera och det är en grundläggande mänsklig färdighet. Vi kan till viss del ta kontroll över den bild av oss som andra människor har genom lyfta fram rätt saker på rätt sätt i till exempel sociala medier. Inom många yrken är det skrivna ordet grundläggande och man blir alltså bättre i sin yrkesroll om man förbättrar sitt skrivande.

Varför ska man förbättra sitt skrivande?

De flesta människor skriver något varje dag. Även om det kanske handlar om meddelanden i sociala medier påverkar vår förmåga att uttrycka oss hur vi uppfattas och vilka möjligheter vi får i livet. Är man en student som skriver uppsatser, om man har en blogg eller om man leker med tanken på att försöka få en längre text publicerad är det naturligtvis ännu viktigare att man övar upp sin förmåga att uttrycka sig via text.

Skriver man i sociala medier för att man vill bli uppmärksammad och omtyckt kommer man att lyckas bättre om man vet hur man formulerar sig. Att kunna skriva tydligt och klart kan även vara viktigt om man behöver upprätta någon form av kontrakt eller kommunicera ett budskap i föreningslivet. Då handlar det inte bara om att känna till enkla skrivregler utan man måste ha lite känsla för hur man framställer en sak utan att krångla till den och inte lämna öppningar för tvetydigheter.

Hur övar man på att skriva?

Att skriva är en gärning som är nära sammanflätad med att läsa. Läser man mycket bra text med ett öppet och reflekterande sinne blir man såldes en bättre skribent. Andras texter fungerar som en slags vitamininjektioner som stärker de egna alstren. Man ska gärna läsa många texter som liknar dem man själv arbetar med. Men inte bara! Inspirationen kan finnas där man minst anar det i form av en idé eller ett sätt att språkligt beskriva något.

Att få kritik är en annan viktig metod. Försök att få dina lite viktigare texter lästa av någon själv gillar att skriva. Alla kan ha olika uppfattning om en text och det är viktigt att ta kritik som en människas omdöme, inte som ett slutgiltigt betyg på vad du skrivit. Ett knep många författare använt sig av är att skriva av hela böcker. Det kan låta som slöseri med tid men ger en känsla för språkrytm som är svår att erhålla på annat sätt.

Tips som gör dig till en bättre skribent

Det spelar ingen roll varför du vill bli bättre på att skriva eller vad för typ av text du arbetar med – det finns tips som är till hjälp för alla. Man brukar säga att man måste vara bra på att läsa för att kunna bli en skicklig skribent och det ligger nog mycket i det. Har man lärt sig att känna igen en bra mening när man ser den blir de lättare att producera. Att lära sig att ta kritik på ett konstruktivt sätt (även när den inte är så konstruktiv) kan också vara till otrolig hjälp.

Nobelpriset i litteratur

Av alla priser och utmärkelser inom litteraturen finns det ett pris som sticker ut och liksom spelar i en egen liga – Nobelpriset i litteratur. Detta svenska pris är vida känt över hela världen, och varje gång det är dags att utse en ny litteraturpristagare riktas världens blickar mot Sverige. Det är Svenska Akademien som varje år utser pristagaren, och det är akademiens ständiga sekreterare som i oktober varje år offentliggör beslutet i Börshuset i Stockholm. Tillkännagivandet av pristagaren brukar bli en stor nyhet som kablas ut över hela världen. Den 10 december delas sedan priset ut under pompa och ståt i Stockholms konserthus, där pristagarna får ta emot priset ur den svenske kungens hand. Prissumman varierar beroende på Nobelstiftelsen inkomster under året. På 2000-talet har prissumman normalt legat mellan 8 och 10 miljoner svenska kronor.

Historien bakom priset

Den svenske vetenskapsmannen Alfred Nobel, mannen som uppfann dynamiten, dog i Italien 1896. I hans testamente satte han upp riktlinjerna för fem olika utmärkelser som skulle delas ut i hans namn. Dessa utmärkelser brukar gemensamt kallas Nobelpriset, och priset delas ut i fem kategorier: litteratur, fysik, kemi, fysiologi eller medicin samt fredsarbete. Därutöver finns ett sjätte pris som brukar förknippas med Nobelpriset, men som egentligen är ett separat pris som instiftades först 1968 – Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Nobelpriset i litteratur har delats ut sedan 1901 och de första åren gick priset uteslutande till europeiska författare. Nobelpriset i litteratur 1913 var det första som gick till en utomeuropeisk författare, den indiske poeten Rabindranath Tagore. När Nobelpriset i litteratur 2017 tilldelades Kazuo Ishiguro var hand den 114:e pristagaren sedan starten.

100 av de 114 pristagarna har varit män, och endast 14 kvinnor. När Selma Lagerlöf tilldelades litteraturpriset 1909 var hon inte bara den första kvinnan som fick priset, utan även den första svenska pristagaren. På 1970- och 1980-talen var det enbart män som vann priset, och när Nadine Gordimer utsågs till nobelpristagare i litteratur 1991 så var den efter en 25-årig period av enbart manliga vinnare. Bristen på kvinnliga pristagare är också något som kritiserats genom åren, inte bara inom litteraturkategorin utan inom samtliga Nobelpris. År 2017 hade sammanlagt 892 personer fått ett Nobelpris, men av dessa var endast 48 kvinnor.

Kritik mot priset

Även om utdelningen av Nobelpriset i litteratur omgärdas av stor uppmärksamhet, ära och stjärnglans så är det inte ovanligt med kritik. Varje år diskuteras det i all världens press om huruvida pristagaren var en värdig vinnare eller ej. Ett vanligt ämne för kritik är övervikten av europeiska författare bland vinnarna. I viss mån har akademien erkänt brister när det gäller att man varit alltför eurocentriska och favoriserat européer. Detta har man bland annat förklarat med svårigheter att bedöma litteratur från små språkområden. En annan kritik som förts fram är att vissa författare som efter sin död ansetts som sin tids största, inte har fått priset. Här brukar namn som Ibsen, Tolstoj, Tjechov och Joyce nämnas. Detta har att göra med att priset enligt stadgarna inte kan delas ut postumt. Författarna måste alltså vara i livet när de får priset.

Ibland kritiseras även det faktum att oproportionerligt många nordiska författare har prisats. Nobelpriset i litteratur 1922, 1928 och 1903 har gått till norska författare. Lika många danska författare har fått priset. Finland och Island har fått var sitt och värdlandet Sverige har kammat hem hela åtta priser. Det har även förekommit kritik inifrån Svenska Akademien. När priset 2004 gick till Elfriede Jelinek valde akademiledamoten Knut Ahnlund att lämna sin plats i protest. Han hävdade att Jelinek var en ovärdig pristagare och att beslutet skadade Nobelprisets anseende. Mycket kritik har förstås även framförts gällande den skeva fördelningen mellan manliga och kvinnliga pristagare. När spanske Vicente Aleixandre tilldelades Nobelpriset i litteratur 1977 föregicks han av 11 män, och efterföljdes av 13.

Poeter, författare – och rockstjärnor

Förutom alla olika nationaliteter som finns representerade bland pristagarna, finns även många olika stilar och genrer. Vanligast förekommande är romanförfattarna, men det finns även gott om poeter bland pristagarna, som till exempel T.S. Eliot, Wis?awa Szymborska och svenske Tomas Tranströmer. En och annan novellist, som exempelvis Alice Munro, har också smugit sig in bland vinnarna. På senare år har till och med rocklyriken fått komma in i finrummet. Ett av de i särklass mest omdiskuterade valen av pristagare var nämligen när Svenska Akademien bestämde sig för att ge Nobelpriset i litteratur 2016 till rockstjärnan Bob Dylan. Kritiken var massiv, men även många röster som försvarade pristagaren gjorde sig hörda i en ovanligt långlivad debatt som härjade på kultursidor världen över.

Ernest Hemingway

Ernest Miller Hemingway är känd som en av de verkliga giganterna inom den amerikanska litteraturen. Han levde ett innehållsrikt liv mellan den 21 juli 1899 och den 2 juli 1961. Hemingway är känd för sin fåordiga stil. Hans skolbildande sätt att skriva kallas för ”isbergstekniken”, den är influerad av det journalistiska språkets korta meningar, äkthet, närhet, aktiva verb och klarhet. Denne författarlegend lämnade även avtryck tack sin mycket karismatiska personlighet. De som mötte honom vittnar om att han var en charmig man som gick in i det han företog sig med en entusiasm utöver det vanliga, oavsett om det rörde sig om historieberättande, boxning eller supande.

Ett händelserikt liv

Ernest Hemingway växte upp i protestantiskt medelklasshem med värderingar som var typiska för den konservativa mellanvästern i Oak Park i Illinois. När han gått ut high school arbetade han som lärling på tidningen Kansas City Star. Där fick han upp ögonen för det journalistiska stilspråk som kom att karaktärisera hans författarskap. Ernest Hemingway arbetade som ambulansförare under första världskriget och sårades allvarligt. 1922 flyttade han till Paris tillsammans med sin första hustru för att arbeta som utrikeskorrespondent. Paret Hemingway umgicks med modernistiska författare, nya bekantskaper som påverkade hans vilja att skriva romaner.

 

Hemingway bevakade det spanska inbördeskriget och följde invasionen vid Normandie under Dagen D. I början av 1950-talet överlevde han ett flyghaveri under ett safari i Afrika. Denna olycka medförde smärta och hälsoproblem som han led av under resten av sitt liv. För att minska problem med njurarna så ordinerade läkarna en medicin som gav honom depressioner. Hemingway tillbringade stora delar av sitt liv på Kuba och i Key West. 1959 flyttade han till Ketchum i Idaho. Hans lidande och alkoholproblem blev med tiden outhärdliga och han tog till slut sitt liv den 2 juli 1961.

Ernest Hemingways böcker

Under sin livstid hann Hemingway ge ut sex romaner, sex novellsamlingar samt två fackböcker. Tre romaner, fyra novellsamlingar och tre fackböcker har givits ut postumt. Åren 1925 till 1929 anses vara höjdpunkten i hans författarkarriär. Under de åren gick han från att vara okänd till att bli en av sin generations allra mest inflytelserika författare. Det var under den här tiden som Hemingway skrev “I vår tid”, “Och solen har sin gång” samt “Farväl till vapnen”.

1953 påbörjade han historien om en kubansk fiskare som fångat ett stor svärdfisk och som sedan kämpar först mot svärdfisken och senare mot glupska hajar för att behålla sin fångst. För detta verk, ”Den gamle och havet”, fick Ernest Hemingway nobelpris i litteratur 1954. Han valde att skänka sitt pris till Kubas folk. För den som vill veta mer om denne författarlegend är en god början Ernest Hemingway biografi. ”En fest för livet” bygger på några av författarens anteckningar från Paris. Han skrev färdigt boken 1960 och den är fylld med anekdoter om berömdheter som Scott Fitzgerald och James Joyce.

Isbergstekniken – skriv som Hemingway

Ernest Hemingway har med sin fåordighet har satt käppar i hjulen för fler än en svensk översättare som arbetat med hans verk. Hans teknik har kommit att kallas för ”isbergstekniken”. Man kan endast se toppen av isberget resten gömmer sig under ytan, Hemingways sätt att berätta fungerar på ett liknande vis. Mycket av informationen i berättelsen är underförstådd, författaren bygger upp spänningen genom att läsaren förstår vad som hänt utan att detta står skrivet i klarspråk.